Nerudova 278/II, Soběslav
Horní Příkopy 69/III, Soběslav